Activitats

Hi havia una vegada fa molts anys ...

Hi havia una vegada fa molts anys,hi havia una princesa que el seu poble estava molt

nerviós perquè hi havia un drac rondant per allí y cada dia sortia a menjar-se algú del

poble.Pero un dia no es va menjar a ningú, sinó que va arribar un virus que ningú coneixia,

hi va arribar un príncep molt valent que va dir que tothom es que di a casa per que no li fagí

mal a ningú.Molta gent va agafar aquests virus però Sant Jordi va lluitar i li va dir a tothom

que lluites contra aquest virus, i després de que lluitesin, el virus es va rendir però teníem

que seguir a casa per prevenir, i quan va marxar el virus tothom li va aplaudir perque li havia

derrotat i la princesa li va anar a abraçar i derrepent tothom va cridar “NO”.

FI